O NAMA

MS CONSULT je Agencija koja se bavi pripremom dokumentacije za obezbedjivanje bespovratnih sredstava za raznu klijentelu.

MS CONSULT je Agencija koja se bavi pripremom dokumentacije za obezbedjivanje bespovratnih sredstava za raznu klijentelu.

Ono što nas razlikuje od drugih je činjenica da pratimo sve donatore u Republici Srbiji. S obzirom da su najveće subvencije za poljoprivredu, prehrambenu industriju i turizam – to su oblasti u kojima smo najzastupljeniji.
Naš rad se sastoji u sagledavanju ideja klijenata, informisanju o svim dostupnim izvorima finansiranja, zajedničkom izboru odgovarajućeg finansijskog instrumenta, formiranju dokumentacije za apliciranje, kao i praćenju predmeta ne samo do odobrenja nego do isplate.
Nastojimo da budemo u kontaktu sa klijentom i nakon toga tj. dokle god ima bilo koju obavezu izveštavanja prema donatoru.
 
 
Cilj nam je da imamo dugoročnu saradnju sa klijentima, pa ih tako besplatno obaveštavamo kad god izadje neki konkurs za koji pretpostavljamo da bi oni mogli da budu zainteresovani.
 
Savetodavne usluge dajemo za nacionalne mere Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, IPARD, Fond za razvoj Republike Srbije, Fond za inovacionu delatnost, Razvojnu Agenciju Srbije, izradjujemo projekte za zadruge, aplikacije za strane donatore, itd.
Samo prošle godine smo imali više od sto klijenata koji su realizovali ukupno više od 10 miliona evra investicija.